Meet Vince

Là một vị giáo viên đáng mến. Ông Vince là chủ tịch của Hiệp hội Báo chí Giáo dục Washington, và là một thành viên của Hiệp hội Báo chí Giáo dục của Scholastic Press Rights Commission và phục vụ như một vị giám đốc của (JEA, Journalist Education Association) Hiệp hội báo chí Tiểu bang Washington. Ông Vince còn là người lãnh đạo giáo viên của Trường Discovery, một trong năm trường nhỏ trong vùng Mountlake Terrace High School (MTHS), dưới sự bảo trợ tài chánh của Quỹ Bill Gates và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Ông Vince đã từng làm Cố vấn cho WJEA của năm 1995 và 2006, và là vị giáo viên tận tâm nổi tiếng của Edmonds School District trong năm.

Là vị giáo viên lâu năm. Ông Vince đã được công nhận là một trong những giáo viên báo chí giỏi nhất của quốc gia. Trong nhiệm kỳ 22 năm của mình, ông làm cố vấn cho tờ báo học sinh hàng tháng của trường, Hawkeye, và đã thắng hàng trăm giải thưởng: gồm quốc tế, quốc gia, và ngay cả ở khu vực. Ông Vince dạy Anh ngữ, làm phim và nhiếp ảnh tại MTHS.

Thành tích hoạt động ủng hộ thanh thiếu niên học sinh. Ông Vince đã tình nguyện hàng ngàn giờ trong việc hỗ trợ ngành âm nhạc cho thanh thiếu niên, và các chương trình thể thao. Niềm đam mê của ông được thể hiện một cách đặc biệt trong công việc làm ông bầu cho các đội bóng chày và bóng rổ, và ông có nối kết chặt chẽ với các đội AAU, Pony, MTYAA, SJHA, và các đội được chọn lựa trong cộng đồng. Ngoài ra, Ông Vince là một người được ủy thác của tổ chức Frank DeMiero Foundation, được đặt tên để vinh danh cha ông để hỗ trợ các sáng kiến giáo dục nghệ thuật, và là tiếng nói chính thức của đội bóng rổ nam của MTHS trong hơn 20 năm qua.

Thường trú nhân. Là một thành viên của Edmonds School District, ông Vince đã cư trú ở khu vực 1st Legislative District trong vòng 33 năm qua. Ông đã làm việc tại các trường tiểu học Hazelwood, Ballinger và Evergreen, Alderwood Junior High và Lynnwood High School. Ông tốt nghiệp hai năm ở Trường Edmonds Community College,  tốt nghiệp Cử Nhân và Thạc sĩ  danh dự tại trường đại học WSU.

Là người cha đáng kính. Ông Vince và vợ của Ông, Debbie, có bốn con: Miranda (MTHS ’04, Seattle U ’09), Gabriel (MTHS ’05, WSU ’09), Maria (MTHS ’10, Seattle U ’14) and Dominic (MTHS ’14).

Register to Vote

Registering to vote is easy. All you need is a driver’s license or a state identification (ID) card, and you can register online.

Click here to register to vote now!